မြန်မာနိုင်ငံကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယာဉ်များအသင်းလူမှုရေးနှင့်ပညာရေးဆပ်ကော်မတီမှ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သေတ္တာတင်မော်တော်ယာဉ်များအသင်း လူမှုရေးနှင့်ပညာရေးဆပ်ကော်မတီမှအသင်းဝင်များ၏ ယာဉ်မောင်းများအားအသက်အာမခံထားရှိပေးခြင်းအတွက် KBZ life insurance နှင့် GGI Nippon life ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။